Chateau Ksara Sunset

SYRAH / CABERNET FRANC
2016, Libanon